The English version of the service is under prepration

Welcome to the immunity.online internet service

We are surrounded by billions of bacteria, viruses and other pathogens. For many of them human body is like walking Swedish buffet offering almost unlimited resources that may use for energy and reproduction. Luckily for us, it is not easy task to get into the human body.

From the point of view of these tiny organisms, a human is a bit like a fortress. The skin is thick and very hard to penetrate. In addition, the skin also produces a variety of substances that are harmful to invaders. Openings such as the eyes, nose, and mouth are protected by fluids or sticky mucus that capture harmful attackers. The respiratory tract also has mechanical defences in the form of cilia, tiny hairs that remove particles. Intruders that get as far as the stomach are up against a sea of stomach acid that kills most of them.

But despite of our fantastic defences, hostile invaders still manage to get through. Some enter along with our food, while others may sneak in via the nose. And, as we all know, many things can break through our skin. In everyday life we often receive cuts or scrapes, and every time this happens we face the risk of a full-scale invasion from bacteria or viruses. What is the magic, then, that keeps us healthy most of the time?

Read more ...

How to protect?

Są dwa podstawowe kierunki działania: (1) wytwarzanie odporności (nieswoistej) wrodzonej, która stanowi "system wczesnego reagowania" i jest niezbędna dla wytworzenia (2) odporności (swoistej) adaptacyjnej przede wszystkim poprzez przeprowadzanie szczepień ochronnych. Jak dbać o odporność? Przeczytaj więcej w zakładce → Mądre wzmacnianie odporności

Structure of the Immune System

Układ odporności to system komórek, tkanek i narządów, które działają wspólnie aby chronić (bronić) nasz organizm przed "obcymi" najeźdźcami.....

How Immunity Works?

Jest jednym z najbardziej fascynujących wynalazków natury. Z łatwością chroni nas przez miliardami bakterii, wirusów czy patogenów. Nie dostrzegamy, że układ odporności...

Immune Deficiencies

Niedobory odporności to zaburzenia układu odpornościowego, które charakteryzują się zmniejszoną zdolnością lub jej brakiem do...

Smart Care of Immunity?

Jeśli nie mamy do czynienia chorobą układu odporności, to wystarcza zwykle stosowanie kilku prostych...

GUIDANCE

PUBLIC HEALTH UK, Updated 14 July 2020
Guidance on shielding and protecting people who are clinically extremely vulnerable from COVID-19

People who are identified as clinically extremely vulnerable may be at high risk of serious illness if they catch coronavirus (COVID-19). They have been advised to take additional action to prevent themselves from coming into contact with COVID-19 when transmission of coronavirus in the community is high.

If you’re clinically extremely vulnerable, you’re strongly advised to stay at home as much as possible and keep interactions outside to a minimum. This is called ‘shielding’, and the government is currently advising people to shield until 31 July and is regularly monitoring this position.

This guidance is government advice. It’s not the law. This guidance will be kept under regular review.

This advice is of a general nature and should be treated as a guide. This does not replace any local public health measures put in place to protect the local population. If there is an outbreak of COVID-19 within your area, please follow any guidance set out locally or any specific law which applies to the area you live in.

limfocyty
26.03.2018

Źródło: Medycyna Praktyczna, Autor: Dr n. med. Ewa Duszczyk, Polskie Towarzystwo Wakcynologii

26-letnia kobieta wybiera się na półroczną podróż w celach turystycznych do Azji Południowej. Jakie szczepienia zaproponować w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania podczas podróży? Pacjentka poddana była szczepieniom w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych.
26.03.2018

Source: Laboratoria.net, Autor: Magdalena Maniecka

Rozwój inżynierii genetycznej zaowocował powstaniem nowego nurtu w lecznictwie, polegającego na wprowadzaniu do organizmu obcych kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych. Aktualnie terapia genowa nastawiona jest na dwa tematy: rekompensacja defektów genetycznych poprzez wprowadzenie właściwych sekwencji DNA oraz wyciszanie ekspresji tych genów, których produkty białkowe są szkodliwe dla organizmu.

20.07.2020

Source: The Lancet Authors: Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al.

In conclusion, ChAdOx1* nCoV-19 vaccine was safe, tolerated, and immunogenic, while reactogenicity was reduced with paracetamol. A single dose elicited both humoral and cellular responses against SARS-CoV-2, with a booster immunisation augmenting neutralising antibody titres. The preliminary results of this first-in-human clinical trial supported clinical development progression into ongoing phase 2 and 3 trials. .


*a chimpanzee adenovirus-vectored vaccine.
.