The English version of the service is under prepration

Welcome to the immunity.online internet service

We are surrounded by billions of bacteria, viruses and other pathogens. For many of them human body is like walking Swedish buffet offering almost unlimited resources that may use for energy and reproduction. Luckily for us, it is not easy task to get into the human body.

From the point of view of these tiny organisms, a human is a bit like a fortress. The skin is thick and very hard to penetrate. In addition, the skin also produces a variety of substances that are harmful to invaders. Openings such as the eyes, nose, and mouth are protected by fluids or sticky mucus that capture harmful attackers. The respiratory tract also has mechanical defences in the form of cilia, tiny hairs that remove particles. Intruders that get as far as the stomach are up against a sea of stomach acid that kills most of them.

But despite of our fantastic defences, hostile invaders still manage to get through. Some enter along with our food, while others may sneak in via the nose. And, as we all know, many things can break through our skin. In everyday life we often receive cuts or scrapes, and every time this happens we face the risk of a full-scale invasion from bacteria or viruses. What is the magic, then, that keeps us healthy most of the time?

Read more ...

How to protect?

Są dwa podstawowe kierunki działania: (1) wytwarzanie odporności (nieswoistej) wrodzonej, która stanowi "system wczesnego reagowania" i jest niezbędna dla wytworzenia (2) odporności (swoistej) adaptacyjnej przede wszystkim poprzez przeprowadzanie szczepień ochronnych. Jak dbać o odporność? Przeczytaj więcej w zakładce → Mądre wzmacnianie odporności

Structure of the Immune System

Układ odporności to system komórek, tkanek i narządów, które działają wspólnie aby chronić (bronić) nasz organizm przed "obcymi" najeźdźcami.....

How Immunity Works?

Jest jednym z najbardziej fascynujących wynalazków natury. Z łatwością chroni nas przez miliardami bakterii, wirusów czy patogenów. Nie dostrzegamy, że układ odporności...

Immune Deficiencies

Niedobory odporności to zaburzenia układu odpornościowego, które charakteryzują się zmniejszoną zdolnością lub jej brakiem do...

Smart Care of Immunity?

Jeśli nie mamy do czynienia chorobą układu odporności, to wystarcza zwykle stosowanie kilku prostych...

NEWS

Europejska Agencja Leków (EMA) dopuściła do stosowania terapię genową w leczeniu ciężkiego złożonego niedoboru odporności w wyniku niedoboru deaminazy adezynowej (ADA-SCID), będącego skutkiem mutacji genetycznej - informuje New Scientist. O terapii genowej, czym jest i o jej perespektywach, można przeczytać na portalu laboratoria.net

limfocyty
26.03.2018

Źródło: Medycyna Praktyczna, Autor: Dr n. med. Ewa Duszczyk, Polskie Towarzystwo Wakcynologii

26-letnia kobieta wybiera się na półroczną podróż w celach turystycznych do Azji Południowej. Jakie szczepienia zaproponować w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania podczas podróży? Pacjentka poddana była szczepieniom w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych.
26.03.2018

Source: Laboratoria.net, Autor: Magdalena Maniecka

Rozwój inżynierii genetycznej zaowocował powstaniem nowego nurtu w lecznictwie, polegającego na wprowadzaniu do organizmu obcych kwasów nukleinowych w celach terapeutycznych. Aktualnie terapia genowa nastawiona jest na dwa tematy: rekompensacja defektów genetycznych poprzez wprowadzenie właściwych sekwencji DNA oraz wyciszanie ekspresji tych genów, których produkty białkowe są szkodliwe dla organizmu.

26.03.2018

Źródło: Stanford Medicine, News Center

Streszczenie: Nanocząsteczki żelaza potrafią uaktywniać komórki układu odporności - tzw. tumor associated macrophages, tak aby  zaatakowały i niszczyły komórki raka, wg. tego badania przeprowadzonego na myszach. Nanocząsteczki, które są dostępne pod nazwą ferumoxytol jako suplement żelaza w iniekcji. Preparat ten został  zatwierdzony przez Food and Drug Administration do leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza.